Registreer je als lid

De inschrijvingen voor het lidgeld 2020 zullen binnenkort geopend worden. Vanaf die datum kan u op deze pagina terecht om uw registratie en de betaling van uw lidgeld te vervolledigen en zal u alle informatie kunnen consulteren die zich achter de ledenlogin bevindt.